Privacy Verklaring

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze opdrachtgevers. Wij gaan daarom vertrouwelijk om met je gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

November 2020

1. Over ons

DisplayDigitaal B.V. KvK 81570139
E-mailadres: info@displaydigitaal.nl
Telefoonnummer: 0348-751321

 

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:
a. Bedrijfsnaam
b. Voor- en achternaam
c. Geslacht
d. Zakelijk e-mailadres
e. Telefoonnummer algemeen
f. Mobiel nummer zakelijk
g. Functie contactpersoon
h. Adres

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, of verkregen uit openbare registers -zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

 

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens:

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. In alle gevallen zijn de gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en deels voor onze wettelijke administratieplicht.

Uitvoering van de overeenkomst

We gebruiken alle gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren en daarover contact met je te kunnen hebben en er een factuur voor te kunnen sturen. Gegevens die we niet voor de facturatie nodig hebben, zullen we verwijderen wanneer je geen klant meer bij ons bent. Gegevens van contactpersonen zullen we verwijderen zodra we weten dat die persoon niet meer bij het bedrijf werkzaam is. Uiteraard zullen we gegevens ook verwijderen wanneer daarom wordt verzocht en we de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of jezelf daarvoor hebt ingeschreven. Het kan ook zijn dat we je toestemming telefonisch of mondeling hebben gekregen. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je nieuws een aanbiedingen te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Toekomstige samenwerking

Als prospect hebben we jou gegevens verkregen door bezoek van onze vertegenwoordiger of door telefonisch contact met onze binnendienst. Dit kan zijn door het afgeven van een visitekaartje of het (telefonisch) doorgeven van je persoonlijk e-mailadres voor het sturen van informatie. Uiteraard zullen we de gegevens ook verwijderen wanneer daarom wordt verzocht of zodra duidelijk wordt dat er geen klantrelatie zal ontstaan.

 

4. Doorgifte

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

- Administratiesysteem
- Accountant
- Analyticsdiensten
- Nieuwsbriefdiensten

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken. Het zou bij uitzondering kunnen voorkomen dat we er niet aan ontkomen diensten van buiten de EER in te zetten. De bedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren, zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

 

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@displaydigitaal.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkring vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: afsluitbare kasten, sterke wachtwoorden en hosting van de data op beveiligde servers.

 

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren, worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in cookies is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media

Social Media is een belangrijk onderdeel van onze online aanwezigheid. We hebben helaas niet altijd de controle over wat deze social media doen en welke cookies ze plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

- Facebook
- Instagram
- LinkedIn
- YouTube

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Er worden via Google Analytics geen persoonsgegevens verzameld. Die opties hebben we uitgeschakeld.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.